logoprzez

naglowek-01

Opublikowano: czwartek, 02, listopad 2017 08:37
Autor: sgruszka

PunktMiarki

Od 3 listopada przy ulicy K. Miarki 8 zostanie otwarty nowy Punkt Informacyjny Muzeum Górnictwa Węglowego. Punkt znajdować się będzie w budynku Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej przy wylocie sztolni. Będzie czynnyod wtorku do niedzieli w godzinach od 9:00 do 17:00.

W Punkcie Informacyjnym można będzie dokonać rezerwacji na zwiedzanie tras turystycznych, zakupić bilety i gadżety oraz dowiedzieć się więcej na temat oferty turystycznej, edukacyjnej i komercyjnej oferowanej przez Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.

Opublikowano: czwartek, 02, listopad 2017 08:33
Autor: sgruszka

halopenis

 

W niedzielę 19 listopada Kopalnia Guido w ramach cyklu "Teatr na Poziomie" zaprasza na podszytą czarnym humorem komedię, na dnie której kryje się prawda związana z obawami i lekami człowieka mającego sprostać arcyważnemu zadaniu, jakim jest ojcostwo.

Głównymi bohaterami sztuki są Andy i Roger. Andy to mężczyzna, jeszcze dosyć młody, mający za sobą hulanki i swawole, a przed sobą odpowiedzialność przez duże „O”. Wszystko za sprawą przyszłego potomka. I niby wszystko powinno być dobrze, gdyby nie jego najserdeczniejszy przyjaciel, Roger.

Roger to penis.
Błyskotliwy, inteligentny, śmiały, o wielu twarzach wystawiający swojego właściciela na wiele prób. Andy prowadzi rozmowy ze swoim spersonifikowanym przyjacielem. Wspólnie szukają sposobu, jak poradzić sobie z osamotnieniem, humorami ciężarnej żony i czekającym go ojcostwem. Rolę mentora w tych zagadnieniach pełni sam Roger. W napięciu oczekiwania na potomka pojawia się oczywiście chwila słabości, którą skrzętnie chce wykorzystać Roger, namawiając Andy’ego do „złego”.

Poczynania obu bohaterów to podszyta czarnym humorem komedia, na dnie której kryje się prawda związana z obawami i lękami człowieka mającego sprostać arcyważnemu zadaniu, jakim jest ojcostwo. Zabawne dialogi, komiczne sytuacje, błyskotliwe komentarze do spraw damsko-męskich, a do tego fenomenalna wiwisekcja męskiej natury i postrzegania świata przez pryzmat... Rogera. To wszystko sprawia, że ta oryginalna sztuka jest inteligentną rozrywką z drugim dnem. Ucieszy i rozbawi zarówno prawdziwych macho, jak i ortodoksyjne feministki.

/źródło: www.halopenis.pl/

Kiedy: 19.listopada.2017 r.
Godzina: 19.00
Zjazdy rozpoczynają się od godz. 18.00
Bilety w cenie 50,00 zł

KUP BILET ONLINE

Serdecznie zapraszamy!

Opublikowano: czwartek, 26, październik 2017 12:36
Autor: sgruszka

muzeumgornictwaweglowego

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu pozyskało 58 mln zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na kontynuowanie prac w zakresie rewitalizacji i udostępniania industrialnego dziedzictwa naszego regionu.

25 października Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego opublikowało listę projektów, które otrzymają dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Projekt złożony przez Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu został oceniony najwyżej w kraju i znalazł się na pierwszym miejscu w zestawieniu pozyskując dodatkowo najwyższą kwotę dofinansowania. „Rewitalizacja i udostępnianie poprzemysłowego Dziedzictwa Górnego Śląska” to projekt partnerski. Zakłada on rewitalizację poprzemysłowych obiektów na cele kulturalne, a także edukacyjne na terenie Zabrza i Chorzowa. Liderem jest Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, natomiast partnerem Miasto Chorzów. Realizacja projektu planowana jest na lata 2017-2019. Przygotowano już niezbędną dokumentację techniczną oraz pozyskano pozwolenia na realizację zadań.

Należy podkreślić, iż zapisane w projekcie zadania są zwieńczeniem wieloletniej polityki inwestycyjnej Miasta Zabrze i Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu w dziedzinie rewitalizacji i udostępnienia poprzemysłowego dziedzictwa miasta. Realizacja tych zadań umożliwi rozwój dotychczasowej działalności naukowej i kulturalnej Muzeum. W oparciu o odrestaurowaną infrastrukturę organizowany będzie również szereg zajęć edukacyjnych dla odbiorców z różnych grup wiekowych.

Projekt w zakresie dotyczącym Zabrza zakłada prace remontowe i adaptacyjne w dwóch częściach miasta:

- Remont obiektu Muzeum Górnictwa przy ul. 3 Maja 19 wraz z zagospodarowaniem terenu i utworzeniem nowego parkingu - budynek zostanie poddany pracom remontowym, konserwacyjnym oraz adaptowany przede wszystkim dla działalności naukowej oraz kulturalnej. Powstanie nowa przestrzeń wystawiennicza, biblioteka z czytelnią, pracownia digitalizacji zbiorów oraz pracownie naukowe umożliwiające prowadzenie działalności naukowej.

- Rewitalizacja obiektów należących do Kompleksu Sztolnia Królowa Luiza - zadania zaplanowane do realizacji w ramach projektu, będą stanowiły ostatni element prac mających na celu rewitalizację kompleksu poprzemysłowych obiektów dawnej kopalni Królowa Luiza przy ul. Wolności. Chodzi o rewitalizację budynku cechowni, Prinz Schoenaich czy warsztatu elektrycznego oraz uporządkowanie otoczenia m.in. murów oporowych.

W ramach zaplanowanych działań przeprowadzony zostanie:

- Remont i adaptacja budynku dawnej maszynowni szybu Prinz Schoenaich z przeznaczeniem na przestrzeń muzealną i edukacyjną. Obiekt przystosowany zostanie do funkcji wystawienniczych obejmujących wyjątkową wystawę poświęconą katastrofom górniczym i tym górnikom, którzy nieśli pomoc innym poszkodowanym.

- Kompleksowy remont budynku dawnej skraplarni powietrza; obiekt w całości przeznaczony będzie na pomieszczenia ekspozycyjne, warsztat elektryczny oraz kuźnię mające charakter pracowni konserwatorskich (warsztatów konserwatorskich) z wydzieloną częścią ekspozycyjną dostępną dla turystów. Docelowo w budynku, pełniącym zasadniczą funkcję zaplecza warsztatowego, mają się również odbywać pokazowe zajęcia edukacyjne z zakresu konserwacji muzealiów,

  • konserwacja najcenniejszego zabytku ruchomego Muzeum, tj. zabytkowej maszyny parowej z 1915 roku, z budową kotłowni parowej w przybudówce budynku maszyny parowej, celem utrzymania maszyny „pod parą”,
  • zagospodarowanie terenu kompleksu Sztolnia Królowa Luiza obejmujące wykonanie brakującej infrastruktury technicznej i drogowej niezbędnej do prowadzenia prawidłowej obsługi ruchu turystycznego na terenie kompleksu.

W ramach projektu przeprowadzony zostanie także kompleksowy remont budynku dawnej cechowni i jego adaptacja na magazyn studyjny Muzeum (tj. magazyn otwarty dla zwiedzających) wraz z zagospodarowaniem terenu.

W zakresie przedsięwzięcia dotyczącego Chorzowa zaplanowano:

  • utworzenie w oparciu o zabytkowy budynek dawnej Hali Elektrowni i towarzyszący mu budynek - Nadszybia Szybu Hutniczego na terenie dawnej Huty Kościuszko w Chorzowie Muzeum Hutnictwa w Chorzowie wraz z zagospodarowaniem terenu. Przestrzeń służyła będzie prezentacji historii hutnictwa na terenie Śląska. W projektowanym rozwiązaniu budynek składać się będzie z kilku bloków funkcjonalnych, przeznaczonych m.in. na ekspozycje stałą, sale szkoleniowe i wielofunkcyjne, przestrzenie do organizacji wystaw czasowych, koncertów i konferencji oraz na małą gastronomię.

Przedsięwzięcie obejmuje także zagospodarowanie terenu: wykonanie drogi wewnętrznej wraz miejscami postojowymi, teren rekreacyjny w formie „ogrodu rzeźby” tj. z urządzoną zielenią, obiektami małej architektury, oraz miejscem eksponowania wybranych eksponatów lub rzeźb i instalacji artystycznych.

Realizacja projektu przyczyni się do zbudowania w oparciu o zachowane w obydwu miastach dziedzictwo poprzemysłowe oferty, nie mającej swych odpowiedników w kraju, wypełniającej lukę w tej tematyce i odpowiadającej zapotrzebowaniu bardzo różnorodnych środowisk.

Warto podkreślić komplementarność planowanego przedsięwzięcia w odniesieniu do inwestycji już zrealizowanych na terenie Zabrza oraz Chorzowa. Projekt pozwoli na zwielokrotnienie efektów dotychczasowych działań, stając się bodźcem dla innych miast, regionów, zarządców obiektów poprzemysłowych do podejmowania podobnych zadań, źródłem doskonałych praktyk i przykładem udanego przywrócenia zdegradowanej przestrzeni społeczeństwu i gospodarce.

Źródło dofinansowania:

Środki Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,VIII oś priorytetowa: Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury , Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury

Koszty:

Koszt całkowity projektu: 84 533 235,23 zł

Wysokość kosztów kwalifikowanych: 68 854 556,41 zł

Dofinansowanie EFRR: 58 526 372,92 zł

Wyniki konkursu pod linkiem:

http://poiis.mkidn.gov.pl/wiadomosci/decyzje-w-sprawie-przyznania-dofinansowania-dla-projektow-zlozonych-w-ramach-iv-naboru

Opublikowano: czwartek, 02, listopad 2017 08:26
Autor: sgruszka

2koncerty

 

24 listopada 320 metrów pod ziemią w Kopalni Guido zorganizowany zostanie podwójny koncert. Wystąpią zespoły "4 Szmery" i "Wiewiórka na drzewie". Początek o godz. 19.00. Zjazdy zaplanowano od godz. 17.00. Bilety w cenie 40 zł do nabycia za pośrednictwem internetu oraz w kasie Kopalni Guido.


"4 Szmery" to zespół powstały w 1996 roku w Bochni. Początkowo grał muzykę opartą na własnych kompozycjach, w których słychać było wpływy ukochanego przez członków zespołu AC/DC i utworów braci Young. Pierwszy wokalista Piotrek Pastuszak preferował zdecydowanie sposób śpiewania Briana Johnsona, stąd też w muzyce "4 Szmerów" więcej było Nowego AC/DC. Po kilkumiesięcznych próbach „szmery garażowe” postanowiono zmienić na „sceniczne”. Zespół udał się do Nowego Sącza do „Jazz Klubu Absolwent”, aby zaprezentować swój repertuar. Dzięki udanemu występowi zespół otrzymał zaproszenie do zaprezentowania się na Juwenaliach WSB u boku T.Love. Ten koncert spowodował, że zespół postanowił poszerzyć swój repertuar o kolejne kompozycje AC/DC. W grudniu 2001 roku zespół zorganizował I Ogólnopolski Zlot Fanów AC/DC w pubie „2KOŁA” w Warszawie, gdzie pojawiło się sporo prawdziwych fanów tej muzyki.

"Wiewiórka na drzewie" to niezwykle energetyczny zespół ze Śląska, który podczas kilkuletniej działalności zagrał prawie 200 koncertów w Polsce i za granicą. Zespół jest organizatorem cyklicznej imprezy „Hałas Miasta”. Jest to wydarzenie charytatywne, połączone ze zbiórką pieniędzy dla osób niepełnosprawnych. Zespół koncertuje także w ramach Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Kiedy: 24. listopada 2017 r.
Miejsce: Kopalnia Guido – sala koncertowa 320 metrów pod ziemią.
Godzina: 19:00 – 23:00.
Zjazdy od godz. 17.00
Bilety w cenie 40 zł

KUP BILET ONLINE

Współorganizatorem koncertu są zespoły ”4 Szmery” i „Wiewiórka na drzewie”.

Serdecznie zapraszamy!

Opublikowano: poniedziałek, 23, październik 2017 08:07
Autor: sgruszka

AnotherPinkFloyd

 

Koncert zespołu ANOTHER z Krakowa to doskonałe widowisko multimedialne z Muzyką Pink Floyd na żywo. 

Pierwszy raz ponad 300 metrów pod ziemią w zabytkowej Kopalni Guido w Zabrzu. Z tej okazji zespół przygotował specjalny industrialny materiał. Utwór Welcome To The Machine w sąsiedztwie kopalnianego klimatu nabierze zupełnie innego wymiaru. Na całość koncertu składać się będą trzy klasyczne albumy Pink Floyd które zostaną wykonane w całości: Dark Side of the Moon, Wish You Were Here oraz Animals.

Zespół Another jest doskonale znany śląskiej publiczności a jego występ w takim miejscu wykrzesze jeszcze większe nie spotykane dotychczas pokłady klimatu i emocji.

Więcej o zespole i koncercie na:
https://www.facebook.com/AnotherPinkFloyd
https://www.anotherpinkfloyd.eu

Kiedy: 17. listopada 2017 r.
Start koncertu: godz. 20.00.
Zjazdy rozpoczynają się od godz. 18.00 - 20.00.
Bilety w cenie 70,00 zł.

KUP BILET ONLINE

Serdecznie zapraszamy!

Brak wydarzeń

© Copyright 2011. „System e-informacji kulturalnej" współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Zadanie realizowane w ramach projektu pn. „W sieci kultury – utworzenie systemu e- informacji kulturalnej na terenie Gminy Zabrze”

Ta strona używa plików cookies.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

1. Serwis zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies.

2. Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.

3. Operator serwisu (Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu) jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.

4. Operator serwisu wykorzystuje pliki (cookies) w celu:

  • dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę;
  • przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony;

5. Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) - sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.
6. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies)w urządzeniu końcowym.
7. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu.
8. Pliki (cookies) z których korzysta serwis (zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika) mogą być udostępnione jego partnerom oraz współpracującym z nim reklamodawcą.
9. Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie jej producenta.
10. Bardziej szczegółowe informacje na temat plików (cookies) dostępne są na stronie 
ciasteczka.org.pl