logoprzez

naglowek-01

Opublikowano: czwartek, 26, październik 2017 12:36
Autor: sgruszka

muzeumgornictwaweglowego

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu pozyskało 58 mln zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na kontynuowanie prac w zakresie rewitalizacji i udostępniania industrialnego dziedzictwa naszego regionu.

25 października Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego opublikowało listę projektów, które otrzymają dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Projekt złożony przez Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu został oceniony najwyżej w kraju i znalazł się na pierwszym miejscu w zestawieniu pozyskując dodatkowo najwyższą kwotę dofinansowania. „Rewitalizacja i udostępnianie poprzemysłowego Dziedzictwa Górnego Śląska” to projekt partnerski. Zakłada on rewitalizację poprzemysłowych obiektów na cele kulturalne, a także edukacyjne na terenie Zabrza i Chorzowa. Liderem jest Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, natomiast partnerem Miasto Chorzów. Realizacja projektu planowana jest na lata 2017-2019. Przygotowano już niezbędną dokumentację techniczną oraz pozyskano pozwolenia na realizację zadań.

Należy podkreślić, iż zapisane w projekcie zadania są zwieńczeniem wieloletniej polityki inwestycyjnej Miasta Zabrze i Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu w dziedzinie rewitalizacji i udostępnienia poprzemysłowego dziedzictwa miasta. Realizacja tych zadań umożliwi rozwój dotychczasowej działalności naukowej i kulturalnej Muzeum. W oparciu o odrestaurowaną infrastrukturę organizowany będzie również szereg zajęć edukacyjnych dla odbiorców z różnych grup wiekowych.

Projekt w zakresie dotyczącym Zabrza zakłada prace remontowe i adaptacyjne w dwóch częściach miasta:

- Remont obiektu Muzeum Górnictwa przy ul. 3 Maja 19 wraz z zagospodarowaniem terenu i utworzeniem nowego parkingu - budynek zostanie poddany pracom remontowym, konserwacyjnym oraz adaptowany przede wszystkim dla działalności naukowej oraz kulturalnej. Powstanie nowa przestrzeń wystawiennicza, biblioteka z czytelnią, pracownia digitalizacji zbiorów oraz pracownie naukowe umożliwiające prowadzenie działalności naukowej.

- Rewitalizacja obiektów należących do Kompleksu Sztolnia Królowa Luiza - zadania zaplanowane do realizacji w ramach projektu, będą stanowiły ostatni element prac mających na celu rewitalizację kompleksu poprzemysłowych obiektów dawnej kopalni Królowa Luiza przy ul. Wolności. Chodzi o rewitalizację budynku cechowni, Prinz Schoenaich czy warsztatu elektrycznego oraz uporządkowanie otoczenia m.in. murów oporowych.

W ramach zaplanowanych działań przeprowadzony zostanie:

- Remont i adaptacja budynku dawnej maszynowni szybu Prinz Schoenaich z przeznaczeniem na przestrzeń muzealną i edukacyjną. Obiekt przystosowany zostanie do funkcji wystawienniczych obejmujących wyjątkową wystawę poświęconą katastrofom górniczym i tym górnikom, którzy nieśli pomoc innym poszkodowanym.

- Kompleksowy remont budynku dawnej skraplarni powietrza; obiekt w całości przeznaczony będzie na pomieszczenia ekspozycyjne, warsztat elektryczny oraz kuźnię mające charakter pracowni konserwatorskich (warsztatów konserwatorskich) z wydzieloną częścią ekspozycyjną dostępną dla turystów. Docelowo w budynku, pełniącym zasadniczą funkcję zaplecza warsztatowego, mają się również odbywać pokazowe zajęcia edukacyjne z zakresu konserwacji muzealiów,

  • konserwacja najcenniejszego zabytku ruchomego Muzeum, tj. zabytkowej maszyny parowej z 1915 roku, z budową kotłowni parowej w przybudówce budynku maszyny parowej, celem utrzymania maszyny „pod parą”,
  • zagospodarowanie terenu kompleksu Sztolnia Królowa Luiza obejmujące wykonanie brakującej infrastruktury technicznej i drogowej niezbędnej do prowadzenia prawidłowej obsługi ruchu turystycznego na terenie kompleksu.

W ramach projektu przeprowadzony zostanie także kompleksowy remont budynku dawnej cechowni i jego adaptacja na magazyn studyjny Muzeum (tj. magazyn otwarty dla zwiedzających) wraz z zagospodarowaniem terenu.

W zakresie przedsięwzięcia dotyczącego Chorzowa zaplanowano:

  • utworzenie w oparciu o zabytkowy budynek dawnej Hali Elektrowni i towarzyszący mu budynek - Nadszybia Szybu Hutniczego na terenie dawnej Huty Kościuszko w Chorzowie Muzeum Hutnictwa w Chorzowie wraz z zagospodarowaniem terenu. Przestrzeń służyła będzie prezentacji historii hutnictwa na terenie Śląska. W projektowanym rozwiązaniu budynek składać się będzie z kilku bloków funkcjonalnych, przeznaczonych m.in. na ekspozycje stałą, sale szkoleniowe i wielofunkcyjne, przestrzenie do organizacji wystaw czasowych, koncertów i konferencji oraz na małą gastronomię.

Przedsięwzięcie obejmuje także zagospodarowanie terenu: wykonanie drogi wewnętrznej wraz miejscami postojowymi, teren rekreacyjny w formie „ogrodu rzeźby” tj. z urządzoną zielenią, obiektami małej architektury, oraz miejscem eksponowania wybranych eksponatów lub rzeźb i instalacji artystycznych.

Realizacja projektu przyczyni się do zbudowania w oparciu o zachowane w obydwu miastach dziedzictwo poprzemysłowe oferty, nie mającej swych odpowiedników w kraju, wypełniającej lukę w tej tematyce i odpowiadającej zapotrzebowaniu bardzo różnorodnych środowisk.

Warto podkreślić komplementarność planowanego przedsięwzięcia w odniesieniu do inwestycji już zrealizowanych na terenie Zabrza oraz Chorzowa. Projekt pozwoli na zwielokrotnienie efektów dotychczasowych działań, stając się bodźcem dla innych miast, regionów, zarządców obiektów poprzemysłowych do podejmowania podobnych zadań, źródłem doskonałych praktyk i przykładem udanego przywrócenia zdegradowanej przestrzeni społeczeństwu i gospodarce.

Źródło dofinansowania:

Środki Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,VIII oś priorytetowa: Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury , Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury

Koszty:

Koszt całkowity projektu: 84 533 235,23 zł

Wysokość kosztów kwalifikowanych: 68 854 556,41 zł

Dofinansowanie EFRR: 58 526 372,92 zł

Wyniki konkursu pod linkiem:

http://poiis.mkidn.gov.pl/wiadomosci/decyzje-w-sprawie-przyznania-dofinansowania-dla-projektow-zlozonych-w-ramach-iv-naboru

Opublikowano: poniedziałek, 23, październik 2017 08:07
Autor: sgruszka

AnotherPinkFloyd

 

Koncert zespołu ANOTHER z Krakowa to doskonałe widowisko multimedialne z Muzyką Pink Floyd na żywo. 

Pierwszy raz ponad 300 metrów pod ziemią w zabytkowej Kopalni Guido w Zabrzu. Z tej okazji zespół przygotował specjalny industrialny materiał. Utwór Welcome To The Machine w sąsiedztwie kopalnianego klimatu nabierze zupełnie innego wymiaru. Na całość koncertu składać się będą trzy klasyczne albumy Pink Floyd które zostaną wykonane w całości: Dark Side of the Moon, Wish You Were Here oraz Animals.

Zespół Another jest doskonale znany śląskiej publiczności a jego występ w takim miejscu wykrzesze jeszcze większe nie spotykane dotychczas pokłady klimatu i emocji.

Więcej o zespole i koncercie na:
https://www.facebook.com/AnotherPinkFloyd
https://www.anotherpinkfloyd.eu

Kiedy: 17. listopada 2017 r.
Start koncertu: godz. 20.00.
Zjazdy rozpoczynają się od godz. 18.00 - 20.00.
Bilety w cenie 70,00 zł.

KUP BILET ONLINE

Serdecznie zapraszamy!

Opublikowano: wtorek, 17, październik 2017 08:57
Autor: sgruszka

Miejska Biblioteka Publiczna im. Jerzego Fusieckiego w Zabrzu oraz Klub Inteligencji Katolickiej w Zabrzu zapraszają na spotkanie z okazji rocznicy pontyfikatu św. Jana Pawła II. Odbędzie się ono w czwartek, 19 października br. o godz. 17.00 w Czytelni Ogólnej MBP w Zabrzu przy ul. Wyzwolenia 4.

Św. Jan Paweł II został wybrany na Stolicę Piotrową w dniu 16 października 1978 roku. Swoją posługę pełnił do śmierci w dniu 2 kwietnia 2005 roku. Jego pontyfikat był trzecim najdłuższym w historii Kościoła katolickiego – po św. Piotrze i bł. Piusie IX. Św. Jan Paweł II uznawany jest za jednego z największych myślicieli i najważniejszych przywódców XX wieku.

W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele zabrzańskiego Klubu Inteligencji Katolickiej oraz Roman Prowda – artysta zajmujący się ikonopisarstwem, członek zabrzańskiej Grupy „Anastasis”.

Opublikowano: wtorek, 17, październik 2017 09:17
Autor: sgruszka

dinognaty1

 

Mamy dla Was niezwykłe wydarzenie z okazji Halloween w Sztolni Królowa Luiza. 28 października odbędzie się impreza pn. DINOGNATY NA GRUBIE.

W mrocznej scenerii górniczych podziemi oprowadzą Was kościści przewodnicy, zaprezentują kombajn górniczy z ostrymi nożami, niczym kły krwiożerczych bestii. Przejedziecie się pociągiem górniczym Karlikiem, wijącym się jak zwinny wąż w krętych chodnikach. Czekają Was też inne atrakcje jak poszukiwanie kości dinozaurów. W naszym ukrytym w podziemiach cmentarzysku sprzed milionów lat spoczywają szczątki mięsożernych Tyranozaurów, potężnych Brachiozaurów, Stegozaurów. Podczas poszukiwań musicie być czujni, uważać na czającą się w oddali Ankondę, w tę rolę wcieli się uruchamiany podczas zwiedzania górniczy przenośnik taśmowy.

Miejsce: Sztolnia Królowa Luiza, ul. Sienkiewicza 43 w Zabrzu (wjazd od ul. Mochnackiego)

Cena 25 zł/osoba (na podziemne zwiedzanie konieczne wcześniejsza rezerwacja pod numerem 32 371 40 77.

Warsztaty na powierzchni – wstęp bezpłatny

 

Opublikowano: wtorek, 17, październik 2017 08:53
Autor: sgruszka

deGaulle

 

W Galerii Cafe Silesia Muzeum Miejskiego w Zabrzu można oglądać wystawę w związku z 50. rocznicą wizyty w Zabrzu Charlesa de Gaulle'a. Będzie ona prezentowana do 29 października.

 

We wrześniu tego roku minęło równo 50 lat od historycznej wizyty w Polsce prezydenta Republiki Francuskiej, Generała Charlesa de Gaulle’a. Jego wizyta miała wówczas, ale też wciąż ma w historiografii i pamięci świadków, ogromne znaczenie. Do komunistycznej Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej przyjechał wówczas nie tylko przedstawiciel demokratycznych państw zachodnich, ale przede wszystkim mąż stanu, o renomie świetnego polityka, wybitnego żołnierza i dowódcy. A jednym z miast, które odwiedził, było właśnie robotnicze Zabrze.

Jak się później okazało, to właśnie wizyta na Górnym Śląsku i szczególnie w Zabrzu stała się bodaj najgłośniejszym i najbardziej rozpoznawalnym akcentem wizyty francuskiego prezydenta, a wypowiedziane słowa „Niech żyje Zabrze, najbardziej śląskie ze wszystkich śląskich czyli najbardziej polskie ze wszystkich polskich miast” stały się niemal podstawą do stworzenia legendy śląskiego Zabrza, na czele robotniczych miast i gmin Górnego Śląska. Słowa te, chętnie cytowane przez ówczesną propagandę, zostały jednak i w pamięci mieszkańców, którzy do dziś je powtarzają.

 

Brak wydarzeń

© Copyright 2011. „System e-informacji kulturalnej" współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Zadanie realizowane w ramach projektu pn. „W sieci kultury – utworzenie systemu e- informacji kulturalnej na terenie Gminy Zabrze”

Ta strona używa plików cookies.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

1. Serwis zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies.

2. Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.

3. Operator serwisu (Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu) jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.

4. Operator serwisu wykorzystuje pliki (cookies) w celu:

  • dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę;
  • przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony;

5. Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) - sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.
6. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies)w urządzeniu końcowym.
7. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu.
8. Pliki (cookies) z których korzysta serwis (zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika) mogą być udostępnione jego partnerom oraz współpracującym z nim reklamodawcą.
9. Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie jej producenta.
10. Bardziej szczegółowe informacje na temat plików (cookies) dostępne są na stronie 
ciasteczka.org.pl